Warunki prawne

Wydawca

Wydane przez Beemoov SARL o kapitale 200 000 €
57 Bd Gaston Serpette, 44000 Nantes, Francja. TVA FR82492377908 - RCS (Rejestr handlowy) Nantes B492377908
Dyrektorzy publikacji: Benoit Guihard i Jean-Philippe Tessier.

Hosting

Sieć Beemoov przechowuje swoje serwery w firmie OVH SAS o kapitale 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Kod APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siedziba spółki: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja.

Prawo stosowane

Wszystkie nasze strony podlegają francuskim przepisom prawnym w zakresie praw autorskich oraz prawom własności intelektualnej.
Wszystkie prawa są zastrzeżone. Zabrania się kopiowania obrazków, ilustracji, dźwięków i muzyki.

Dane personalne

Internauta może być zobowiązany do podania pewnych danych osobowych (nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu) poprzez wypełnienie oferowanych formularzy, w szczególności w celu skontaktowania się z BEEMOOV. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia żądania internauty przez BEEMOOV. Jeżeli użytkownik nie wprowadzi tych danych do formularzy, jego żądanie nie zostanie rozpatrzone przez BEEMOOV.

BEEMOOV przestrzega przepisów francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich, zmienionej w 2004 r., oraz europejskiego rozporządzenia o danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej i świadomej zgody internauty.

Internauta może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i możliwości przenoszenia informacji, które przekazuje firmie BEEMOOV, pocztą na adres firmy wymieniony powyżej (sekcja Identyfikacja i Publikacja) lub pocztą elektroniczną na adres: support@beemoov.com. Wykonanie wszystkich tych praw jest zależne od przekazania przez internautę dokumentu tożsamości firmie BEEMOOV wraz z wnioskiem sformułowanym w tym zakresie. Wniosek będzie rozpatrzony dopiero od daty przekazania dowodu tożsamości.

GIODO jest organem kontrolnym odpowiedzialnym za monitorowanie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe GIODO dostępne są na stronie internetowej www.giodo.gov.pl.