POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poszanowanie Twojej prywatności i Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem i zobowiązujemy się do ich przetwarzania, przestrzegając ściśle Ustawy o Informatyce i Swobodach z 6 stycznia 1978 r. (zwaną dalej ustawą IEL”) ze zmianami i Rozporządzenia (UE) o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „RODO”).

 

W każdym przypadku zobowiązujemy się do przestrzegania trzech następujących podstawowych zasad:

 


 • - Jesteś właścicielem swoich danych osobowych.  


 • - Twoje dane są przetwarzane w sposób przejrzysty, poufny i bezpieczny.  


 • - Twoje dane nie będą w żadnym przypadku sprzedane ani przekazane stronom trzecim.  

 

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI reguluje sposób zarządzania danymi osobowymi podczas użytkowania PLATFORM, których wydawcą jest BEEMOOV

 

Wszelkie użytkowanie PLATFORMY spółki BEEMOOV wymaga obowiązkowego zaakceptowania bez zastrzeżeń przez UŻYTKOWNIKA niniejszej Polityki Prywatności (PP).

 

BEEMOOV jest Spółką Akcyjną Uproszczoną (SAS) o kapitale 200 000 euro, wpisaną do rejestru Handlowego i Spółek w Nantes pod numerem B 492 377 908, z siedzibą w 57 Boulevard Gaston Serpette 44000 NANTES.ARTYKUŁ 1: DEFINICJE • - KONTO: oznacza interfejs, na którym są zgrupowane dane przekazane przez CZŁONKA i przechowywane na PLATFORMIE.  


 • - FORUM: oznacza każde forum dostępne na PLATFORMIE oraz każdą stronę w portalu społecznościowym połączonym z grą BEEMOOV.  


 • - CZŁONEK: oznacza każdą osobę zarejestrowaną na PLATFORMIE w celu korzystania z różnych usług oferowanych przez BEEMOOV.  


 • - OPCJA: oznacza wszelki sprzęt lub wszelkie postacie lub, szerzej, wszelkie dodatkowe odpłatne funkcjonalności gry.  


 • - PLATFORMA: oznacza strony internetowe i aplikacje mobilne do obsługi gier BEEMOOV. PLATFORMA obejmuje wszystkie administrowane strony web, aplikacje mobilne i usługi oferowane UŻYTKOWNIKOM,  


 • - ADMINISTRATOR DANYCH: oznacza podmiot, który samodzielnie lub z innym podmiotem określa sposoby i cel przetwarzania danych osobowych. 


 • - PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: oznacza osobę przetwarzającą dane osobowe na rzecz ADMINISTRATORA DANYCH, który działa pod zwierzchnictwem i na zlecenie ADMINISTRATORA DANYCH zgodnie z artykułem 28 RODO. 


 • - UŻYTKOWNICY: oznacza wspólnie CZŁONKÓW i ODWIEDZAJĄCYCH.  ARTYKUŁ 2: TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCHAdministratorem Twoich danych jest BEEMOOV SAS, Spółka akcyjna uproszczona o kapitale 200.000 euro, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nantes pod numerem B 492 377 908, z siedzibą w 57 Boulevard Gaston Serpette – 44000 NANTES.ARTYKUŁ 3: DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCHNasz Inspektor ds. Ochrony Danych odpowie na wszystkie Twoje zapytania, w tym dotyczące wykonania praw związanych z Twoimi danymi osobowymi.

 

Możesz skontaktować się z nim drogą mailową pod adresem dpo@beemoov.com, lub listownie pod adresem DPO BEEMOOV – HAAS Avocats – 32 rue la Boétie 75008 Paris.ARTYKUŁ 4: ZBIERANIE I ŹRÓDŁO TWOICH DANYCHTwoje dane osobowe mogą być zebrane i przechowywane przez BEEMOOV podczas wykonywania następujących czynności (lista nie jest wyczerpująca):


 • - Nawigacja / użytkowanie PLATFORMY  


 • - Tworzenie KONTA CZŁONKA  


 • - Zakup OPCJI ważnych na PLATFORMIE  


 • - Udział w Wydarzeniu lub Grze Konkursowej  


 • - Wysłanie zapytania kontaktowego do BEEMOOV i/lub do naszego Działu Obsługi Klienta  


 • - Lektura reklamy naszych partnerów  


 • - Tworzenie wiadomości lub treści na naszym FORUM.  ARTYKUŁ 5: CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCHWe wszystkich przypadkach Twoje dane są zbierane i przetwarzane, aby:


 • - Dostarczyć Ci wszystkie oferowane funkcjonalności i usługi 


 • - Umożliwić nam ulepszenie usług  


 • - Umożliwić nam zapewnienie efektywnego monitorowania handlowego 


 • - Zapobiegać malwersacjom, oszustwom i nadużyciom na PLATFORMIE. 


 • - Umieścić pliki cookie na Twoim terminalu w celu pomiaru odwiedzin na naszej stronie internetowej  


 • - Zaoferować Ci oferty handlowe i reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom  


 • - Zarządzać i odpowiadać na Twoje zapytania odnośnie do wykonania Twoich praw w obszarze „Informatyka i swobody”  

 

 

Podstawa prawna:


 • - Kontraktowa - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia wstępnych środków do umowy. 


 • - Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie najlepszego funkcjonowania i najwyżej jakości naszej strony, zwłaszcza dzięki statystykom z odwiedzin  


 • - Twoja zgoda, gdy jest taki wymóg (odnośnie do osób niepełnoletnich, patrz Artykuł 14)  


 • - Ustawowy obowiązek (RODO i Ustawa o Informatyce i Swobodach) ARTYKUŁ 6: PRZETWARZANE DANE OSOBOWEMożesz sprawdzić swoje dane osobowe, które mogą być w naszym posiadaniu.

 

Dane konta - informacje przekazane podczas tworzenia KONTA, aby korzystać z PLATFORMY, takie jak: nazwisko, e-mail, pseudonim, data urodzenia, itp.

 

Dane logowania - bez ograniczeń przy każdym logowaniu do PLATFORMY: adres IP, używane urządzenia, dostawca dostępu do Internetu, system operacyjny, daty i godziny dostępu, region logowania, itp.

 

Dział Obsługi Klienta - aby przetworzyć Twoje zapytania do działu obsługi klienta, aby zrozumieć problem i aby polepszyć naszą obsługę: nazwisko, pseudonim, e-mail, adres IP, źródło logowania, historia połączeń, dane dotyczące płatności, itp.

 

Transakcje - informacje dotyczące zakupu OPCJI: sposób płatności, adres IP i region logowania, historia zakupów, itp.

 

Dane o aktywności - podczas użytkowania PLATFORMY: statystyki, stan zaawansowania na PLATFORMIE, historia, zakupy na PLATFORMIE, interakcje z innymi graczami, itp.

 

Dane z FORUM - w przypadku korzystania z naszych forów i portali społecznościowych: treść lub wiadomość, dane logowania, historia uczestnictwa, informacja profilowa, itp.ARTYKUŁ 7: ODBIORCY TWOICH DANYCHOdpowiednio w granicach ich uprawnień i w celach przywołanych w artykule 4, przede wszystkim następujące osoby mogą mieć dostęp do Twoich danych:


 • - Upoważnieni pracownicy poszczególnych działów BEEMOOV (działy administracyjne, księgowy, marketingu, handlowy, logistyczny i informatyczny).  


 • - Spółki świadczące usługę zarządzania PLATFORMĄ (outsourcing informatyczny, hosting).  


 • - Upoważnieni pracownicy podmiotów przetwarzających (o ile jest taki podmiot) / usługodawców.  


 • - W odpowiednich przypadkach sądy, mediatorzy, biegli księgowi, biegli rewidenci, adwokaci, komornicy, spółki windykacyjne, policja lub żandarmeria w przypadku kradzieży, rekwizycji sądowej, pomocy.  


 • - Strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie na Twoim terminalu (komputer, tablet, telefon komórkowy, itp.), gdy wyrazisz na to zgodę.  

 

Twoje dane nie są przekazywane ani udostępniane innym osobom, niż wymienione powyżej.

 

Nie będą w żadnym przypadku przekazane ani udostępnione stronom trzecim.ARTYKUŁ 8: OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHTwoje dane są przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do czynności, których cele są wyszczególnione w niniejszym dokumencie, na przykład w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i stałego ulepszania naszej PLATFORMY i jej funkcjonalności. Ten okres przechowywania może jednak ulec zmianie, o ile jest to wymagane specyficznym uregulowaniem.ARTYKUŁ 9: TWOJE PRAWAZgodnie z Ustawą o Informatyce i Swobodach oraz z RODO dysponujesz następującymi prawami:


 • - Prawo do dostępu i poprawienia  


 • - Prawo do usunięcia swoich danych osobowych  


 • - Prawo do cofnięcia swojej zgody  


 • - Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych  


 • - Prawo do sprzeciwu przetwarzania Twoich danych  


 • - Prawo do przenoszenia danych, które przekazałeś/-aś, gdy są one automatycznie przetwarzane za Twoją zgodą lub na podstawie umowy (artykuł 20 RODO).  


 • - Prawo do określenia postępowania z Twoimi danymi po śmierci i wskazania nam jakiej stronie trzeciej, uprzednio przez Ciebie określonej mamy przekazać lub nie Twoje dane.  


W przypadku zgonu i braku Twoich zaleceń, zobowiązujemy się do zniszczenia Twoich danych, z wyjątkiem przypadku, gdy ich przechowanie okaże się konieczne w celach dowodowych lub spełnienia ustawowego obowiązku.

 

Możesz wykonać swoje prawa, kontaktując się drogą elektroniczną z naszym Działem Klienta: support@beemoov.com

 

Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych pod adresem: dpo@beemoov.com lub listownie pod następującym adresem: DPO BEEMOOV – HAAS Avocats 32 rue la Boétie 75008 Paris.

 

Masz możliwość złożenia zażalenia w organie nadzorczym w Twoim kraju (na przykład CNIL we Francji https://www.cnil.fr/fr/plaintes )ARTYKUŁ 10: DANE LOGOWANIA I PLIKI COOKIENa naszej PLATFORMIE wykorzystujemy dane logowania (data, godzina, adres internetowy, protokół Twojego telefonu, odwiedzane strony) i pliki cookie (małe pliki zapisane na Twoim komputerze), które umożliwiają Twoją identyfikację, zapamiętanie Twoich wizyt, zwłaszcza związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami, pomiar użytkowania naszej strony internetowej, proponowanie Ci ofert promocyjnych i/lub ukierunkowanych reklam w zależności od Twojej nawigacji, potrzeb i zainteresowań.

 

Więcej informacji znajdziesz w naszej Karcie zarządzania plikami cookie.

 

https://www.beemoov.pl/legal/cookiesARTYKUŁ 11: PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWEMasz możliwość kliknięcia na naszej stronie na ikony portali społecznościowych: Twitter, Facebook i Google + i na ikonę Youtube.

 

Portale społecznościowe podnoszą przyjazny charakter strony i wspomagają jej promocję poprzez udostępnienia.

 

Gdy klikniesz na te przyciski, uzyskamy dostęp do osobistych informacji, które oznaczyłeś/-aś jako publiczne i dostępne na Twoich profilach na Twitterze, Facebooku, Google + i Youtube. Jednak nie tworzymy, ani nie korzystamy z niezależnej bazy danych Twittera, Facebooka, Google + i Youtube powstałej z informacji osobistych, które mogłeś/-aś tam zamieścić i nie wykorzystujemy żadnej informacji o Twojej prywatności uzyskanych poprzez portale.

 

Jeżeli nie chcesz, abyśmy mieli dostęp do osobistych informacji zamieszczonych w publicznych strefach Twoich profili lub kont społecznościowych, musisz zastosować środki udostępnione przez Twittera, Facebooka, Google + i Youtube, aby ograniczyć dostęp do Twoich danych.ARTYKUŁ 12: TRANSFER DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄZe względu na charakter swojej działalności BEEMOOV może przesłać Twoje dane do podmiotów przetwarzających spoza Unii Europejskiej, takich jak dostawcy usług hostingowych.

 

Jeżeli BEEMOOV wykona transfer poza UE, natychmiast Cię o tym poinformuje. Wskażemy jakie środki zostały podjęte, aby kontrolować ten transfer i upewnić się o przestrzeganiu poufności danych.ARTYKUŁ 13: BEZPIECZEŃSTWOBEEMOOV i ewentualne podmioty przetwarzające zobowiązują się do wprowadzenia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i poufność Twoich danych zgodnie z Ustawą o Informatyce i Swobodach i z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Z tego tytułu BEEMOOV podejmuje odpowiednie środki ostrożności, z uwzględnieniem charakteru Twoich danych i ryzyka w ich przetwarzaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, a zwłaszcza zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu, dostępowi nieupoważnionych stron trzecich (fizyczna ochrona pomieszczeń, procedura sprawdzania tożsamości naszych klientów z osobistym dostępem i zabezpieczenie poprzez poufne identyfikatory i hasła, dzienne zestawienie logowań, szyfrowanie niektórych danych, itp.).ARTYKUŁ 14: OCHRONA NIEPEŁNOLETNICHPrzypomina się, że PLATFORMA jest zakazana dla osób poniżej 16 roku życia, ponieważ może zawierać sceny nagości, zachowania lub aluzje o charakterze seksualnym lub inne treści dla dorosłych (przemoc, religia, śmierć, itp.).

 

Osoby niepełnoletnie w wieku 16 lat i starsze muszą uzyskać pozwolenie ich ustawowego przedstawiciela, aby użytkować PLATFORMĘ.

 

Zgodnie z postanowieniami RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka na podstawie udzielonej zgody jest niedozwolone tylko wtedy, gdy dziecko ma mniej niż 16 lat.